Akemi Antigrön LONGLIFE

349kr

Akemi Antigrön LONGLIFE förhindrar påväxt av gröna beläggningar med långvarigt skydd på natur- och konststen (t.ex. marmor, granit, sandsten, terrakotta, keramikplattor, betong, betongkvadersten) utomhus.

Antigrön LONGLIFE skyddar upp till ett år. Produkten är särskilt lämplig för terrassplattor, fasader, trappor och murar. Den fungerar också utmärkt på trä (skärmväggar) och taktegel. Den skyddar upp till ett år och minskar därefter risken för nybildning av beläggningar. Produkten är fri från klor, syror, lut och lösningsmedel.

1000 ml

Fler underhållsprodukter:

Se även: