Vi bryr oss om miljön

VI JOBBAR FÖR FRAMTIDEN

Sedan många år tillbaka har vi på A&O Marmor och Granit arbetat för att minska vår påverkan på miljö och klimat. Ett arbete som vi givetvis kommer att fortsätta med. Här nedanför kan du läsa om vad vi gjort hittills och vad vi planerar att göra framöver.

Transporter

All sten vi importerar transporteras på järnväg genom Europa. Hela vägen från producenten i Italien till vårt lager i Åstorp.

Våra servicebilar tankas enbart med fossilfri diesel (HVO100) som är tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion. Detta gör att vi minskar våra koldioxidutsläpp med upp till 90 % jämfört med när vi brukade köra på ”vanlig” diesel.

Tre moderna elbilar står för firmans övriga transportbehov.

Laddare för elbilar finns på vår parkering. Så passa gärna på att ladda er bil medan ni tittar på bänkskivor i utställningen.

Energi

Företagets totala behov av elektricitet tillgodoses med egenproducerad solkraft. Dessutom skickar vi årligen ut 50 MWh ren sol-el på elnätet.

UPPVÄRMNING

Utställning och kontor värms upp med fjärrvärme från Neova i Åstorp. Fjärrvärmeverket i Åstorp eldas med natur- och biobränslen, vilket betyder att klimatpåverkan blir minimal.

Våra produktionslokaler värms till 100% upp av den spillvärme våra maskiner alstrar.

Produktion

Vattenåtgången är stor inom stenindustrin, framför allt när det kommer till kylning av skärverktyg. Vi minimerar vår förbrukning genom att rena och återanvända 90 % av allt vatten som används i produktionen.

Avfalls-hantering

Allt vårt avfall källsorteras och återvinns. Den enda restprodukten från produktionen är stenkross och stenmjöl som även det återanvänds och blir till fyllnadsmaterial.

KLIMATNEUTRALA SENAST ÅR 2025

Vi arbetar ständigt för att minimera vår påverkan på miljön. Vi har tagit många steg i rätt riktning och vår vision är att uppnå klimatneutralitet senast till år 2025.